Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України, 2004, №4

До судово-правової реформи

Маляренко В. (Голова Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент) Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору

Притика Д. (Голова Вищого господарського суду України) Господарські суди України в умовах судово-правової реформи

Державно-правове творення

Бульба О. (Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні

Питання теорії

Селіванов В. (доктор юридичних наук, член-кореспондент АІТрН України) Ціннісно-правовий вимір вітчизняного державного управління

Хатнюк Н. (викладач, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів

Прилуцький П. (Інститут держави і права ім. В.М. Корейского НАН України) Проблема істини в теорії кримінального судочинства

Захист прав людини і громадянина

Комзюк А. (доктор юридичних наук, професор (Національний університет внутрішніх справ)) Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини

Заверуха О. (кандидат юридичних наук, суддя місцевого Шевченківського районного суду (м.Львів)) Суб'єктивні публічні права як об'єкт судового захисту

Право, економіка, фінанси

Віхров О. (кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного і господарського права Чернігівського державного інституту економіки і управління) Роль і місце організаційно-господарських зобов'язань у сучасній економіці

Безклубий І. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім. Т.Шевченка)) До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання

Нечай А. (доцент Українського інституту розвитку фондового ринку, кандидат юридичних наук) Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права

Король В. (старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України) Визначення зобов'язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю

Воловик О. (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля) Загальнокорпоративні інтереси: зміст та ризик забезпечення у корпоративних відносинах

Шереметьєва О. (старший викладач Національного авіаційного університету) Поняття і сутність правового механізму управління валютними ризиками

Грошовик Ю. (науковий співробітник Науково-дослідного центру Національної академії ДПС України) Зовнішньоекономічний документообіг як об'єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами

Судова практика

Жушман М. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого) Предмет судової діяльності у справах про захист виборчих прав

Ягодинський В. (завідувач кафедри процесуального права факультету права Національного технічного університету України «КПІ», доцент, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Правове значення преюдиціальності

Прокурорсько-слідча практика

Мартиненко О. (доцент, кандидат юридичних наук (Національний університет внутрішніх справ)) Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ

Клименко А. (Національна академія внутрішніх справ України) Встановлення місця проживання під час здійснення ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банку

Расюк Е. (Національна академія внутрішніх справ України) Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами

Пропозиції до законодавства

Заіка Ю. (кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ України) Заповіт подружжя

Цюра В. (Київський національний університет ім.Т.Шевченка) Майбутнє Закону України «Про власність»

Кононенко В. (юрисконсульт Харківського обласного автотранспортного управління Міністерства транспорту України) Законодавство чи закон?

Дискусії та обговорення

Миронова Г. (кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва АПрН України) Моральні засади Сімейного кодексу України

Литвак О. (доктор юридичних наук) Протидія організованій злочинності

Шишкін В. (кандидат юридичних наук) Військові суди через призму правової держави

Фаринник В. (кафедра теорії кримінального процесу та судоустрою НАВСУ) Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за статтею 7 КПК України

Озерська А. (Київський інститут внутрішніх справ) Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства

Панасюк О. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Про соціальний аспект трудових відносин

Ковітіді О. (декан Кримського факультету НЮАУ ім. Ярослави Мудрого, кандидат юридичних наук) Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за злочини, вчинені у неповнолітньому віці

Коментар до законодавства

Медведєва Л. (заступник директора), Гончарова Н. (заступник начальника управління комерційного законодавства (Департамент цивільного законодавства та підприємництва Міністерства юстиції України)) Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб

Мельник М. (помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук) Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України

Сторінки історії

Бараннік Р. (доцент, кандидат юридичних наук (Запорізький юридичний інститут МВС України)) Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку

Станіславський В. (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Розвиток законодавства щодо вирощування високопродуктивних зернових культур

На міжнародно-правові теми

Шемякін О. (завідуючий кафедрою морського права, професор Одеської національної морської академії), Благодельський С. (старший викладач Одеської національної морської академії) Імплементація міжнародних норм і стандартів у сфері використання Світового океану: деякі сучасні проблеми

Досвід, що заслуговує на увагу

Старушкевич У. (Національна академія внутрішніх справ України) Криміналістика у Російській Федерації: сучасні тенденції і перспективи

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X