Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2004 рік, №3

До судово-правової реформи

Селіванов А. (Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, член Вищої ради юстиції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України) Представник і представництво у конституційному та загальному судочинстві

Осетинський А. (заступник Голови Вищого господарського суду України,заслужений юрист України) Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України

Державно-правове творення

Головатенко В. (старший викладач юридичного факультету (Міжнародний Соломонів університет)) Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції

Кресін О. (кандидат юридичних наук) Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару)

До адміністративно-правової реформи

Пахомов І. (академік УАН, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор) Адміністративна реформа: предмет реформування

Тимощук В. (заступник голови Центру політико-правових реформ) Адміністративне право в контексті Європейського вибору України (з міжнародної конференції)

Захист прав людини і громадянина

Надьон О. (доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук (Східноукраїнський національний університет ім.В.І.Даля)) Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти

Право, економіка, фінанси

Безсмертна Н. (доцент, кандидат юридичних наук (Академія адвокатури України)) Договір страхування в системі цивільно-правових договорів

Сулим В. (старший викладач (Волинський державний університет їм. Лесі Українки)) Поняття обов'язку в податковому праві

Труш І. (Інститут держави І права ім.В.М.Корецького НАН України) Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємництва

Калінюк А. (викладач (Київський інститут внутрішніх справ)) Правове регулювання фінансової діяльності установ пенітенціарної системи

Яроцький В. (доцент, завідуючий кафедрою цивільного права Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук) Правовий зв'язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід

Судова практика

Женунтій В. (кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник Київського регіонального центру АПрН України), Шестопалова Л. (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІНАВСУ) Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна

Прокурорсько-слідча практика

Рощина І. (викладач (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України)) Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності

Заросинський Ю. (доцент), Заросинський О. (Національна академія внутрішніх справ України) Причини і умови злочинності неповнолітніх потребують теоретичного і практичного розроблення

Питання інтелектуальної власності

Нестеренко О. (старший викладач МШК НТУ «ХПІ»), Солощук М. (завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності НТУ «ХПІ», кандидат технічних наук, професор) Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу

Пропозиції до законодавства

Титова Н. (доктор юридичних наук, професор (Львівський національний університет ім.Івана Франка)) Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми

Іншин М. (старший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії Національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук) Суб'єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему

Шаповал В. (керівник апарату МВС України, заслужений юрист України) Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування

Хотинська О. (викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України) Процесуальне становище сторін виконавчого провадження

Кидалова А. (директор Харківського філіалу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції) Обов'язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми

Дискусії та обговорення

Тимченко Г. (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Проблема активності суду в цивільному процесі

Тараненко С. (кандидат юридичних наук, начальник кафедри «АДП ДАІ» (Донецький інститут внутрішніх справ МВС України)) Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення Правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики

Коломоєць Т. (кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету Запорізького державного університету) Публічне право України як підстава адміністративного примусу

Кінаш Я. (доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Донецького університету економіки та права)  Трансформація відповідальності у праві — реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу

Синьківський М. (викладач (Новочорторийський державний аграрний технікум)) Ветеринарне законодавство чи ветеринарне право?

Сенаторов М. (молодший науковий співробітник (Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України)) Потерпілий від злочину: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання

Цимбалюк В. (кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник НДІ правової інформатики АПрН України) Концептуальні питання інформатизації податкового планування суб'єктів підприємницької діяльності

Костіна Л. (перекладач (м.Київ)) Щодо вдосконалення процесуального становища перекладача на стадії досудового розслідування

Коростеи В. (декан юридичного факультету Донецького університету економіки та права, кандидат юридичних наук, доцент) Проблеми правотворчості в Україні

Сторінки історії

Пашко А. (екс-голова Союзу Українок) Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток

Волошко О. (кандидат історичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Запорізький юридичний інститут МВС України)) Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р.

За кордоном

Кіндратець О. (кандидат філософських наук, доцент (Запорізька державна інженерна академія)) Пенсійна політика в країнах Заходу

Землянська В. (кандидат юридичних наук (Український центр порозуміння)) Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X