Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2004 рік, №2

Горбунова Л. (заступник міністра юстиції України, заслужений юрист України) Історія дослідження ідеї та поняття законності

Питання теорії

Погорілко В. (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України), Федоренко В.(кандидат юридичних наук, доцент) Об'єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види

Ємельянова І. (заступник міністра юстиції України) Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти

Вахонєва Т. (викладач (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці)) Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством

До адміністративно-правової реформи

Пилипенко А. (Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії

Янчук О. (старший викладач (Університет економіки та права «КРОК»)) Структурно-кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні

Захист прав людини і громадянина

Соколенко Ю. (викладач кафедри політології та права Запорізького національного технічного університету) Гарантії культурних прав і свобод громадян України

Вакуленко Т. (провідний спеціаліст відділу експертизи законопроектів Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав та основних свобод людини МЮ України) Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини

Ластовецький А.  (голова координаційної ради громадської організації «Спілка приватних підприємців», кандидат економічних наук) Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян

Право, економіка, фінанси

Гончарова Н. (начальник відділу Управління комерційного законодавства Міністерства юстиції України) Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації

Шпомер А. (старший викладач (Чернігівський державний інститут економіки і управління)) Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності

Бердников Є. (начальник відділу державної землевпорядної експертизи, нормування та ліцензування робіт Одеського обласного головного управління земельних ресурсів), Пастушенко П. (начальник Одеського обласного головного управління земельних ресурсів) Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України

Клименко А. (Національна академія внутрішніх справ України) Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму

Виговський О. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка) Сторони договору застави цінних паперів

Судова практика

Запорожець М. (суддя апеляційного суду Луганської області) Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України

Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді, що призначається вперше, і перевірки їх професійних знань у Вищій раді юстиції (За загальною редакцією члена Вищої ради юстиції, доктора юридичних наук, професора А. О. Селіванова) /Схвалено рішенням Вищої ради юстиції

Прокурорсько-слідча практика

Мельников А. (працівник УБОЗ Донецького УМВС України) Визначення групи осіб як суб'єкта злочину

Сафронов С.  (доцент, кандидат юридичних наук (Національний університет внутрішніх справ)) Особливості розслідування злочинів про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості

Красноокий О. (доцент, кандидат юридичних наук, завідуючий кафедрою Юридичного інституту (Черкаська академія менеджменту)) Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням

Пропозиції до законодавства

Осадчий В. (начальник кафедри, доцент, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Об'єкт і система злочинів, передбачених розділом XV КК України

Савонюк Р. (начальник кафедри, кандидат юридичних наук (Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ)) Щодо термінів і понять Кримінально-процесуального кодексу України

Леонова Ю. (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого) Зауваження до проекту нового Трудового кодексу України

Дискусії та обговорення

Кохановська О. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)) Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні

Середа О. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого), Перцева О. (начальник відділу ДПА у Полтавській області) Арбітражний керуючий як специфічний суб'єкт трудових правовідносин

Мазуренко С. (Одеська національна юридична академія) Особливості укладення спадкового договору

Фіолевський Д. (завідуючий кафедрою державно-правових дисциплін Донецького університету економіки і права, доцент, кандидат юридичних наук) Актуальні проблеми юридичної освіти

Турлуковський Я. (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка) Правова регламентація інституту обов'язкової частки в спадщині: окремі проблеми

Саінчин О. (декан юридичного факультету Міжнародного гуманітарного університету, кандидат юридичних наук, доцент) Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств

Усенко Р. (відділ проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Фактор правозастосовчого органу і фінансові санкції

Чапала Г. (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України) Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення

Думка читача

Малимоненко Р. (державний інспектор Територіальної державної інспекції праці у Сумській області) Роль прав, свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці

Фокій Б. (начальник юридичного відділу ДКП «Чернівціводоканал») Щодо належності доказів надсилання копії апеляційної чи касаційної скарги (подання) в господарському процесі

На міжнародно-правові теми

Черешнюк В. (асистент кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету) Україна — ЄС: проблеми співробітництва та шляхи їх вирішення

Бірюков О. (кандидат юридичних наук, доцент (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету їм. Тараса Шевченка)) Транскордонна неспроможність

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X