Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2004 рік, №1

Державно-правове творення

Маляренко В. (Голова Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України) Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду

Система принципів третейського розгляду

Притика Ю. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім.Т.Шевченка)) Питання теорії

Крисюк Ю. (Національна академія внутрішніх справ України) Світоглядний смисл соціального порядку

Примуш М. (доктор політичних наук (Донецький національний університет)) Право і утворення політичних партій

Захист прав і свобод громадян

Мармазов В. (кандидат юридичних наук, доцент, заступник міністра юстиції України) Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод

Бортник В. (науковий співробітник Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів НАВСУ) Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні

Пузирний В. (викладач Українсько-російського інституту (філіалу) Московського державного відкритого університету в м. Чернігові) Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу

До адміністративно-правової реформи

Стрижах А. (голова апеляційного суду Закарпатської області) Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види

Право, економіка, фінанси

Берназюк Я. (Академія ДПС України) Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов'язку по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів)

Чубенко А. (ад'юнкт кафедри економічної безпеки НАВС України) Міністерство внутрішніх справ України як суб'єкт фінансового права

Яворський Я. (прокурор відділу Львівської обласної прокуратури, юрист другого класу) Конкуренційне законодавство Європейського Союзу

Тімуш І. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)

Грошовик Ю. (науковий співробітник Науково-дослідного центру Національної академії ДПС України) Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю

Судова практика

Фролов В. (голова господарського суду Миколаївської області, доцент Одеської національної юридичної академії, заслужений юрист України) Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів

Ціркаль В. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)) Проведення експертизи у суді: організаційні питання

Чучукало О.  (Національна академія внутрішніх справ України) Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства

Коментар до законодавства

Лисогор Н. (спеціаліст першої категорії управління комерційного законодавства Департаменту цивільного законодавства та підприємництва Міністерства юстиції України) Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

Малий В. (старший викладач (Дніпропетровський національний університет)) Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України

Право та екологія

Ткаченко О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого)) Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти

Пропозиції до законодавства

Колпаков В. (професор, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності

Сухонос В. (декан юридичного факультету Української академії банківської справи, кандидат юридичних наук, доцент, почесний працівник прокуратури України), Звірко О. (доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи, кандидат юридичних наук) Щодо Концепції реформування прокуратури України

Мельник М. (помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук) Володіння за новим Цивільним кодексом України

Васильківська І. (кандидат юридичних наук, доцент (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України)) Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти

БАБ'ЯК А. (Національна академія внутрішніх справ України) Строки за проектом Кодексу України про адміністративні проступки

Грица Т. (кандидат філологічних наук) Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти

Сакара Н. (Національна юридична академія  України ім.Ярослава Мудрого) Проблема доступності правосуддя у цивільних справах

Питання криміналістики

Качурін С. (старший викладач Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Доля) Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру

Гурак Р. (Національна академія внутрішніх справ України) Інтеграція у криміналістиці

Дискусії та обговорення

Скуратівський А.  (головний юрисконсульт юридичного департаменту Національного банку України) Взаємозв'язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації

Чабаненко М. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого) Про метод в аграрному праві

Долгий О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія ДПС України)) Оперативно-розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект

Лютікова П. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого, м.Харків) До питання про правовий режим передачі інформації

Єлов В. (адвокат, керівник юридичної клітки «Ad Astra» при юридичному факультеті Волинського держуніверситету ім.Лесі Українки, член науково-методичної комісії з права МОН України, член Ради Спілки юристів України) Коли вуз готуватиме юристів, а не «випускників»?

Єрмоленко В. (Національний аграрний університет) Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права

Ковтун Л. (головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в судах України та закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції України) Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми

Костін М. (кандидат юридичних наук (м.Київ)) Поняття «доказування» у кримінальному процесі України

Костицький В. (член-кореспондент Академії правових наук України, професор) Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля

Досвід, що заслуговує на увагу

Марцеляк О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національний університет внутрішніх справ, м.Харків)) Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід

За кордоном

Кириченко В. (доктор історичних наук, професор) Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X