Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №12

Державно-правове творення

Василюк С. (кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Волинського державного університету ім.Лесі Українки) Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні

Тесленко М. (кандидат юридичних наук, науковий консультант судді Конституційного Суду України) Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції

Ставнійчук М. (член Центральної виборчої комісії, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Вдосконалення законодавства про вибори Президента України

До судово-правової реформи

Коваль В. (Голова Севастопольського апеляційного господарського суду) Актуальні проблеми функціонування судової системи України

Проблеми місцевого самоврядування

Курінний Є. (кандидат юридичних наук, доцент Юридичної академії МВС України) Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття

Захист прав людини і громадянина

Лутковська В. (заступник міністра юстиції України) Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини

Питання теорії

Зайчук О. (доктор юридичних наук), Оніщенко Н. (доктор юридичних наук) Середовище права та формування правових систем сучасності

Вахонєва Т. (викладач Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці) Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України

Право, економіка, фінанси

Кравцова Т. (доцент, кандидат економічних наук (Сумський філіал Національного університету внутрішніх справ)) Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності

Костицький В. (член-кореспонденпг АПрНУ, професор) Закон перманентної концентрації капіталу: економіко-правові проблеми

Судова практика

Коссак В. (доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету ім. Івана Франка), Бачун О. (перший заступник голови Господарського суду м.Києва) Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва)

Луспеник Д. (суддя Апеляційного суду Харківської області) Розмежування оціночних суджень та стверджень про факти при розгляді справ про захист честі, гідності та ділової репутації

Штогун С. (голова Острозького районного суду Рівненської області, викладач правничого факультету Національного університету «Острозька академія») Оскарження дій прокурора у суді: проблемні питання

Прокурорсько-слідча практика

Литвак О. (доктор юридичних наук) Латентна злочинність: деякі аспекти

Джужа О. (начальник кафедри, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України), Голосніченко Д. (старший викладач, кандидат юридичних наук), А. Кирилюк (доцент) (Національна академія внутрішніх справ України) Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні

Слінько С. (кандидат юридичних наук, доцент (Національний університет внутрішніх справ)) Проблеми процесуальних функцій прокуратури

Пономаренко В. (старший помічник прокурора м. Дніпродзержинська, старший радник юстиції), Брусник О. (начальник слідчого відділу прокуратури м. Дніпродзержинська, радник юстиції) Тлумачення деяких аспектів сучасного процесуального законодавства

Правова просвіта громадян

Антонович М. (доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)) Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан

Питання інтелектуальної власності

О. фон Фюнер (професор) Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків

Пропозиції до законодавства

Кравчук О. (заступник начальника відділу Головного управління комунальної власності м. Києва КМДА) Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України

Вівчаренко О. (доцент кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського університету їм. В.Стефаника) Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні

Мельничук О. (Інститут держави і права їм. В.М.Корецъкого НАН України) Всесвітня культурна та природна спадщина як складова концепції загальної спадщини людства

Бобечко Н. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) Заборона «повороту на гірше» при перегляді судових рішень у порядку виключного провадження

Головченко Л. (начальник управління Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук) Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток

Яремчук О. (Харківський державний педагогічний університет їм. Т.С. Сковороди) Проблеми дефініції трудового колективу напередодні прийняття нового Кодексу про працю України

Кучер В.(Національна академія внутрішніх справ України) Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок

Дискусії та обговорення

Фролов Ю. (Інститут держави і права їм. В.М. Корейского НАН України) Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації

Іолкін Я. (докторант Європейського колегіуму польських і українських університетів (Люблін, Польща)) Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу

Якименко О. (адвокат (м.Хмільник)) Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду

Становлення законодавчих систем в Україні

Вовк Ю. (заступник ректора з правових питань Міжнародного університету «РЕГІ» ім.С.Дем'янчука, кандидат юридичних наук) Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід

Великорода О. (Прикарпатський університет їм. Василя Стефаника) Становлення інституту довічного утримання

За кордоном

Фединяк Г. (кандидат юридичних наук, доцент (Львівський національний університет їм. Івана Франка)) Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект)

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X