Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №11

 Тацій В. (президент Академії правових наук України, академік НАН України) 10 років Академії правових наук України: становлення та наукові здобутки

До адміністративно-правової реформи

Стефанюк В. (перший заступник Голови Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Адміністративний договір — вимога сьогодення

Проблеми місцевого самоврядування

Борденюк В. (завідувач кафедри права і законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат юридичних наук, доцент) Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави

Лабенська Л. (Національна академія внутрішніх справ України) Взаємодія депутатів місцевих рад із сільським, селищним, міським головою: деякі питання

Захист прав людини і громадянина

Юзікова Н. (завідуюча кафедрою Дніпропетровського національного університету, доцент, кандидат юридичних наук) Злочин, передбачений ст. 300 КК України, у контексті суспільної безпеки

Сачаво А. (начальник кафедри Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів НАВСУ) Приватні охоронні структури — суб'єкти забезпечення охорони прав фізичних і юридичних осіб

Питання теорії

Мірошниченко М. (доцент, кандидат історичних наук (Інститут космічного і повітряного права Національного авіаційного університету)) Методологічні передумови класифікації правової системи України

Право, економіка, фінанси

Ластовецький А. (кандидат економічних наук, голова координаційної ради громадської організації «Спілка приватних підприємців») Організаційно-правові засади адміністрування податків

Половко С. (начальник юридичного управління ЗАТ «Альфа-Банк») Режим ліцензування валютних операцій

Барбашова Н. (кандидат юридичних наук, доцент (Донецька державна академія управління)), Бондік В. (адвокат, керівник Науково-методичного Центру санації, антикризового управління та банкрутств підприємств) Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі

Собакар А. (старший викладач Донецького інституту внутрішніх справ МВС України, кандидат юридичних наук) Правове регулювання спеціальних економічних зон в Україні: шляхи удосконалення

Судова практика

Чаричанський О.  (асистент кафедри (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого)) Суб'єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Гурак Р. (Національна академія внутрішніх справ України) Інтеграція у судовій експертизі

Нотаріальна практика

Комаров В., Баранкова В. (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Законодавство про нотаріат: очікувані зміни

Право та екологія

Хіміч О. (Національна академія внутрішніх справ України) Взаємозв'язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти

Полешко А. Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології

Питання інтелектуальної власності

Мельник О. (провідний науковий співробітник Навчально-методичного центру Національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук) Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності

Мові права - - належну увагу

Непийвода В. (юрист (м.Коломия)) Проблеми вдосконалення української термінології у галузі екологічного права

Пропозиції до законодавства

Нечипорук С. (заступник начальника Київського міського управління юстиції) Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ

Зубар В. (голова судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Київської області) Проблемні питання застосування кримінально-процесуального законодавства

Тертишник В. (професор Юридичної академії МВС України) Концептуальна модель КПК України й проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя

Расюк Е. (Національна академія внутрішніх справ України) Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків

Павленко В. (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України) Громадські роботи в системі покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення

Гмирко В. (начальник юридичного факультету Академії митної служби України, кандидат юридичних наук, доцент) Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати у новому КПК

Обмін досвідом

Озерський І. (Національна академія внутрішніх справ України) Викладання у вузах МВС спецкурсу «Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання»

Дискусії та обговорення

Строков І. (доцент, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Кримінальне-процесуальне законодавство: тенденції розвитку та практика застосування

Стефанчук Р. (завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права, кандидат юридичних наук) Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи

Яковець І.  (начальник відділення управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань в Харківській області) Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань

Добкін М. (народний депутат України) Гарантії забезпечення статусу народного депутата України

Вовк Д. (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні

Осетинська Г. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України) Законодавча регламентація зобов'язань з надання послуг за участю споживачів

Безсмертна Н. (кандидат юридичних наук, доцент (Академія адвокатури України)) Співвідношення понять «право власності» та «здійснення права власності»

Шило О. (кандидат юридичних наук, доцент),  Капліна О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого)) Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми

Думка читача

Сенюта І. (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка) До питання правового виховання учасників виборчого процесу в Україні

Лукшин І. (доцент (Одеський інститут підприємництва та права)) Щодо курсу зв'язкового права

На міжнародно-правові теми

Покрещук О. (ректор Української академії зовнішньої торгівлі, професор, заслужений юрист України) Система світової торгівлі ГАТТ/COT: питання термінології

Храбан І. (кандидат політичних наук (Національна академія оборони України)) Нормативно-правова основа європейської концепції Спільної зовнішньої політики та політики безпеки

Берестова І. (Національна академія внутрішніх справ України) Інститут безпідставного збагачення в країнах континентальної Європи: порівняльно-правовий аналіз

Чуніхіна Л. (старший викладач (юридичний факультет Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Доля)) Фінансовий контроль за легалізацією («відмиванням») доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах

Стрєльцова О. (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X