Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №10

Литвин В. (Голова Верховної Ради України) Виробити колективну лінію Верховної Ради України

Державно-правове творення

Кравченко Л. (проректор, доцент, кандидат філософських наук (Національна академія внутрішніх справ України), Цимбалюк М. (начальник УМВС України у Рівненській області) Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем

Ставнійчук М. (член Центральної виборчої комісії, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків

Проблеми місцевого самоврядування

Делія Ю. (викладач Донецького інституту внутрішніх справ, кандидат юридичних наук) Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Питання теорії

Курінний Є. (кандидат юридичних наук, професор Юридичної академії МВС) Об'єкт права: доктринальні питання визначення категорії

Прилуцький П. (Інститут держави і права їм. В.М. Корейского НАН України) Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі

Смирнов М. (Одеська національна юридична академія) Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах

Захист прав людини і громадянина

Марцеляк О. (кандидат юридичних наук, доцент) Омбудсман з прав дитини: проблеми формування і розвитку у світі і в Україні

Право та екологія

Костицький В. (член-кореспондент АПрН України, професор) Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід

Заржицький О. (завідувач кафедри, кандидат юридичних наук (Дніпропетровський національний університет)) Регіональна екологічна політика як об'єкт правового регулювання

Право, економіка, фінанси

Безклубий І. (кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Про предмет грошового зобов'язання

Щавінський В. (Навчально-науковий інститут підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України) Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів

Музика О. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Класифікація доходів місцевих бюджетів

Юхименко Л. (заступник директора Департаменту фінансового законодавства) Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України

Прокурорсько-слідча практика

Черечукіна Л. (кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України (Луганська академія внутрішніх справ МЕС України)) Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти

Заросинський Ю. (доцент (Національна академія внутрішніх справ України)), Рощина І. (викладач (Академія праці і суспільних відносин Федерації профспілок України)) Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики

Кобилянський О. ((Навчально-науковий інститут підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України)) Поняття «документ» у криміналістиці: сучасне розуміння

Пропозиції до законодавства

Голосніченко І. (доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету) Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів

Омельяненко Г. (професор Київського міжнародного університету, кандидат юридичних наук) Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах

Джужа О. (доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,), Кирилюк А. (старший викладач (Національна академія внутрішніх справ України)) Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики

Лазор В. (кандидат юридичних наук (Східноукраїнський національний університет)) Трудовий колектив як суб'єкт трудового права і сторона трудових спорів

Бортновська З. (заступник директора Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Міністерства юстиції України) Реалізація права на свободу і особисту недоторканність в українському кримінальному процесі

Грамацький Е. (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка) Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України

Сульженко Ю. (головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в судах України Міністерства юстиції України) Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України

Ущаповський В. (кандидат юридичних наук (м.Київ)) Боротьба з організованою злочинністю: напрями, проблеми та потреби нормативного визначення

Васильченко В. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми

Дискусії та обговорення

Соснін О. (кандидат технічних наук, доцент) Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства

Коростей В. (декан юридичного факультету Донецького університету економіки та права, кандидат юридичних наук, доцент) Державність господарського законодавства

Кривобок С. (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Деякі питання, пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України

Віхров О. (кандидат юридичних наук, доцент (Чернігівський державний інститут економіки і управління)) Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України

Кравченко В. (помічник міністра оборони України, заслужений юрист України) Проблемні питання застосування Положення про проходження військової служби

Шевченко О. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого) Електронна комерція в умовах чинного законодавства

Сторінки історії

Павлов А. (кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVII ст.)

Нагорний Є. (Національний педагогічний університет їм. М. П.Драгоманова) Особливості правового регулювання відносин громадянства на тимчасово окупованих територіях України

Досвід, що заслуговує на увагу

Землянська В. (кандидат юридичних наук («Український центр порозуміння»)) Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство

На міжнародно-правові теми

Бела Сабо (професор, директор Інституту держави і права Дебреценського університет) Щодо розвитку європейського приватного права

За кордоном

Черченко І. (здобувач Інституту держави і права НАН України) Участь суб'єктів федерації в механізмі зовнішніх ВІДНОСИН Канади (конституційно-правовий аспект)

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X