Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №9

Маляренко В. (Голова Верховного Суду України) Кримінальне-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку

Селіванов В. (доктор юридичних наук, член-кореспондент АПрН України) Демократичний вимір Конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння

Державно-правове творення

Авер'янов В. (доктор юридичних наук, професор) Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог

Захист прав людини і громадянина

Марисюк К. (кандидат юридичних наук (Львівський національний університет їм. Івана Франка)) Кримінально-правовkа відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору

Федорчук О. (старший викладач (Національний університет «Острозька академія»)) Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків

Питання теорії

Мадіссон В. /доктор історичних наук (Інститут приватного права і підприємництва)/ Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах

Нікітін А. /викладач (Національна академія внутрішніх справ України)/ Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства

Ніколенко Л. (Іститут економіко-правових досліджень НАН України) Поняття судових доказів у господарському процесі

Право, економіка, фінанси

Шаповалова О. / кандидат юридичних наук, доцент (Східноукраїнський національний університет) Господарсько-правові основи безпеки економічних трансформацій

Цимбалюк М. / начальник УМВС України у Рівненській області/ Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності

Оплачко Л. (Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України) Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України

Барбашова Н. /кандидат юридичних наук, доцент (Донецька державна академія управління), Е. Стара (Інститут економіко-правових досліджень НАН України) Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств

Семчик О. (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка) Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України

Прокурорсько-слідча практика

Попов В. /старший помічник прокурора м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області/ Проблеми розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод

Ціркаль В. /доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)/ Огляд місця події при розслідуванні підпалів та порушенні вимог пожежної безпеки з участю спеціалістів

Надьон О. /викладач, кандидат юридичних наук (Східноукраїнський національний університет)/ Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ

Лоза Ю. (Національна академія внутрішніх справ України) Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види

Питання кримінології

Гелб А. /кандидат юридичних наук (управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області), Клименко Н. /професор, доктор юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)/ Вивчення особи засудженого як підготовка до його допиту

Пропозиції до законодавства

Єфремов С. /кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка)/ Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України

Баклан О. /старший викладач кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук/ Щодо змін в адміністративному законодавстві України

Питання інтелектуальної власності

Терещенко О. /головний спеціаліст управління авторських та суміжних прав Державного департаменту інтелектуальної власності / Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації)

Дискусії та обговорення

Півненко В. /завідуючий кафедрою процесуального права, професор, заслужений юрист України/, Мірошниченко Є. /доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди)/ Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів

Шереметьєва О. /викладач Національного авіаційного університету / Поняття валютного ризику як правова категорія

Ліпкан В. /кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)/ Поняття та зміст націобезпекознавства

Соцький Ю. /кандидат юридичних наук (Всеукраїнський університет Міжрегіональної академії управління персоналом, Чернівецька філія)/ Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти)

Новік О. (Національна академія внутрішніх справ України) Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини

Кононенко О. /начальник територіального управління Державної судової адміністрації у Дніпропетровській області / Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів

Коржанський М., Литвак О. /доктори юридичних наук / Новий Цивільний кодекс України: думки вчених

Сторінки історії

Коваленко Л. (Київський національний торговельно-економічний університет) Висвітлення українського питання в Державних думах Російської імперії на сторінках преси

На міжнародно-правові теми

Баймуратов М. /доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи/, Максименко С. (Одеська національна юридична академія) Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України

Ковальова О. /кандидат юридичних наук (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України) / Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав-кандидатів на вступ до ЄС

Петров Р. /кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Донецького національного університету, докторант Лондонського університету (Велика Британія) / Поняття «acquis communautaire» у праві Європейського Союзу

За кордоном

Жарраф Мохаммед (Харківський національний університет ім.В.М.Каразіна) Політичний аналіз конституцій Марокко: 1962-1996 pp.

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X