Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №7

Державно-правове творення

 1. Стефанюк В. Правові акти управління

 2. Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні

До судово-правової реформи

 1. Селіванов А. Реформування конституційних засад організації судової влади в Україні

 2. Стрижак А. Державне управління в органах судової влади України: щодо постановки проблеми

Питання теорії

 1. Бейкун А. Структурні компоненти формування теоретичних основ державних регуляторних заходів щодо впливу на соціальне-економічні відносини

 2. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти

 3. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права

Захист прав людини і громадянина

 1. Головкін Б., Батиргарєєва В. Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему

 2. Баранник Р. Зв'язок права особи на свободу від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів з деякими принципами кримінального процесу

Право, економіка, фінанси

 1. Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування

 2. Чернявський С. Економічне шахрайство у банківській сфері: щодо аналізу

Судова практика

 1. Лазор В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення

Прокурорсько-слідча практика

 1. Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення

 2. Ходимчук О. Наявність психічних аномалій у осіб та їх вплив на вчинення насильницьких злочинів

До пенсійної реформи

 1. Чутчева О. Громадяни як суб'єкти соціальне забезпечувальних правовідносин: теорія і практика

Питання житлового законодавства

 1. Галянтич М. Приватно-правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні

Пропозиції до законодавства

 1. Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення

 2. Удалова Л. Імунітет у кримінальному процесі України

 3. Картузова І. Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі

 4. Долежан В. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій

 5. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування

 6. Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу

Питання інтелектуальної власності

 1. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України

 2. Мельник О. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу

Адвокатура в країнах СНД

 1. Святоцький О. Шевченко М. Адвокатура Республіки Білорусь

Дискусії та обговорення

 1. Безух О. Проблеми правового забезпечення конкуренції

 2. Погорецький М. Про необхідність викладання навчальної дисципліни "Основи та правове регулювання оперативно-розшукової діяльності" у вищих юридичних закладах України

 3. Ярмиш Н. Проблема інформаційної причинності у науці кримінального права

Питання кримінології

 1. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології

До адміністративно-правової реформи

 1. Полешко А. Стан і перспективи реформування адміністративного права (з III Національної науково-теоретичної конференції)

Становлення законодавчих систем в Україні

 1. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права

На міжнародно-правові теми

 1. Бориславська (Макухіна) М. Військова служба за контрактом: світовий досвід та передумови запровадження в Україні

 2. Дем'янець В. Договірно-правове співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

  

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X