Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №6

 

До конституційної реформи

Обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України"

Гайворонський В., Жушман В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі

Питання теорії

Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві

Захист прав людини та громадянина

Надьон О. Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи подолання

Кінаш Ю. Адміністративно-запобіжні заходи у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах

Право та екологія

Заржицький О. Юридична природа регіональної екологічної політики як об'єкт правового регулювання

Трофанчук Т. Система правового забезпечення стандартизації в сфері охорони довкілля та перспективи її розвитку

Право, економіка, фінанси

Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації

Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб

Клепікова О. Пред'явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект

Прокурорсько-слідча практика

Хільченко С. Проведення обшуку в справах про розповсюдження порнографічних предметів

Сюравчик В. Запобігання корисливим злочинам у аграрному секторі економіки України

Питання інтелектуальної власності

Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок

Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні

Пропозиції до законодавства

Сташків Б. Зміст соціальне забезпечувальних правовідносин

Аносєнков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує удосконалення

Костін М. Доказування винності обвинуваченого у вчиненні злочину: окремі питання

Адвокатура в країнах СНД

Святоцький О., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації

Дискусії та обговорення

Развадовський В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху

Коростей В. Господарсько-правовий бюрократизм у ринкових умовах

Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика

Гладун З. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу

Ющик О. Право: у пошуках дефініції

Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних

Ковальчук Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

Гуцалюк М. Протидія комп'ютерній злочинності

Становлення законодавчих систем в Україні

Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права

Кравчук В. Органи прокуратури Волині: деякі аспекти діяльності в роки Вітчизняної війни і перші повоєнні роки

Сторінки історії

Кульчицький В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р.

Нестерцова- Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні*

Кудін С. Поняття "поток і пограбування" у кримінальному праві України XI - першої половини XVII ст.: історично-правовий аналіз

На міжнародно-правові теми

Бойко О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення національної безпеки

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X