Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №5

Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі

Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності та держави — функція господарських судів України

Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу

Державно-правове творення

Добродумов П. Про реформу політичної системи України

Шатіло В. Місце президента України в системі органів державної влади

Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права

Мірошниченко М. Ідентичність — легітимність — правопорядок: до проблеми реформування правової системи України

Захист прав людини і громадянина

Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина

Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці

Кидалова А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів

Право, економіка, фінанси

Барабаш А., Барабаш Р. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання

Ковальчук А. Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності

Мосьондз А. Правове регулювання та державний контроль у сфері кредитної кооперації

Судова практика

Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства

Гуржій Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації

Прокурорсько-слідча практика

Косюта М. Функції прокуратури за законодавством країн пострадянського простору: порівняльне-правовий аналіз

Ягодинсбкий В. Щодо відтворення обстановки і обставин події

Рогатюк І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необгрунтованої реалізації функції обвинувачення

Нотаріальна практика

Саєнко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату

Питання інтелектуальної власності

Чеботарьов В., Давиденко Т. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності

Пропозиції до законодавства

Горбач О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх

Аврамова О. Конфіскація і реквізиція з точки зору житлового права

Проблеми кримінології

Фролова О. До проблем інформаційно-методичного забезпечення кримінологічних досліджень

Дискусії та обговорення

Черниш В. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка

Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії

Коломоєць Т. Щодо доцільності системного підходу при дослідженні потенціалу адміністративного примусу в публічному праві України

Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин

Коржанський М., Литвак О. Причини неефективного слідства

Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект

Питання криміналістики

Пилипчак С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна

Сторінки історії

Кондратюк С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939 — червень 1941 pp.)

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X