Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

Право України 2003 рік, №2

До судово-правової реформи

Притика Д. /член-кореспондент АПрН України/ Сучасні правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції України

Бринцев В. /кандидат юридичних наук, голова апеляційного суду Харківської області/ Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи

Прилуцький С. /Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України/ Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади

Питання теорії

Олуйко В. /кандидат наук з державного управління, доцент, народний депутат України/, Кондратьєв Р. /доктор юридичних наук, професор/ До питання про межі державної влади (критичні замітки)

Кузьменко О. /заступник начальника кафедри Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук/ Адміністративний процес: сутність і структура

Цимбалюк В. /головний науковий співробітник НДЦ правової інформатики Академії правових наук України, кандидат юридичних наук/ Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю

Бочаров Д. /викладач Академії митної служби України/ Про місце доказового права у системі права

Захист прав людини і громадянина

Косенко С. /Національна академія внутрішніх справ України/ Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів

До пенсійної реформи в Україні

Сташків Б. /кандидат юридичних наук (м. Чернігів)/ Суб'єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення

Прилипко С. /кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України ім. Я рослава Мудрого)/ Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки

Право, економіка, фінанси

Кравченко Л. /Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра комерційного права/ Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства

Оплачко Л. /Інститут приватного права і підприємництва/ Кредитування як банківська операція

Прокурорсько-слідча практика

Руденко М. /проректор з наукової роботи Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України, доктор юридичних наук, професор/ Проблеми розвитку прокуратури України

Кінаш О. /ад'юнкт кафедри кримінального процесу ДІВС МВС України/ Організація окремої слідчої дії — умова законності й ефективності розслідування злочинів

Правова просвіта громадян

Цимбалюк М. /начальник УМВС України у Рівненській області/ Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві

Нотаріальна практика

Гнєзділова Л. /державний нотаріус (м. Дніпродзержинськ)/ Спадкування обов'язкової частки: деякі питання

Питання інтелектуальної власності

Мельник О. /провідний науковий співробітник НМЦ Національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук/ Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання

Дмитрієва С. /начальник договірно-правового відділу Українського інституту промислової власності (м.Київ)/ Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні

Пропозиції до законодавства

Шупеня М. /заступник державного секретаря Міністерства юстиції України/ Питання судове-експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України

Я нюк Н. /асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету їм. Івана Франка/ Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання

Питання виконавчого провадження

Хотинська О. /асистент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України/ Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження

Питання кримінології

Джужа О. /начальник кафедри, доктор юридичних наук, професор/, Кирилюк А. /старший викладач (Національна академія внутрішніх справ України)/ Сучасний погляд на розвиток кримінології

Дискусії та обговорення

Шевченко В. /НАВСУ, кафедра розкриття злочинів/ Співвідношення понять «факту», «фактичних даних», «відомостей про факти» та «доказової інформації»

Коломоєць Т./кандидат юридичних наук, доцент (Запорізький державний університет)/ Класифікація заходів адміністративно-правового примусу

Удалова Л. /доцент, кандидат юридичних наук (НАВС України)/ Допит експерта: проблеми законодавчого врегулювання

Курило В. /старший викладач Національного аграрного університету/ Надання охоронних послуг як об’єкт підприємництва

Артеменко О. /Академія державної податкової служби/ Місце і роль державної податкової служби у системі управління

Ліпкан В. /кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)/ Націобезпекознавча парадигма

Думка читача

Ткач М. /м.Київ/ To де ж народився правознавець О.Ф.Кістяківський?

Питання криміналістики

Ціркаль В. /доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)/ Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів

Лазаренко Я . /професор Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ/ Становлення законодавчих систем в Україні Розвиток лісового законодавства України

Твердомед К. /Національна юридична академія України ім. Я рослава Мудрого/ Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921—1929)

На міжнародно-правові теми

Мармазов В. /кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)/ Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини

Баронін А. /провідний аналітик Фонду «Співдружність», координатор проектів/ Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України

Коваль В. /народний депутат України/ Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra

За кордоном

Лисенко І. /Київський університет туризму, економіки і права/ Використання світової системи Інтернет як засіб експлуатації дітей

X