Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2003 рік, №1

Стефанюк В. (перший заступник Голови Верховного Суду України, кандидат юридичних наук,заслужений юрист України) Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні

До адміністративно-правової реформи

Телешун С. (президент благодійного фонду «Співдружність», професор, доктор політичних наук) Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій

Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції  (з міжнародної конференції)

Гуржій Т. (Національна академія внутрішніх справ України) Логіко-філософські категорії і класифікація об'єктів адміністративного делікту

До судово-правової реформи

Притика Д. (член-кореспондент Академії правових наук України) Методологічні проблеми організації господарських судів України

Кривенко Л. (член-кореспондент АПрН України) Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності — необхідна складова розширення та оновлення судової системи України

Захист прав людини і громадянина

Трагнюк О. (асистент кафедри Національної юридичної академії України їм. Ярослава Мудрого) Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р.

Магновський І. (ад'юнкт кафедри конституційного права НАВС України) Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина

Брижко В. (начальник відділу нормативно-правового забезпечення інформатизації Державного комітету зв'язку та інформатизації України) Про приєднання України до Конвенції № 108 Ради Європи

Право, економіка, фінанси

Шаповалова О. (доцент, кандидат юридичних наук (Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Доля)) Забезпечення розвитку територіальних господарських систем: організаційно-правові питання

Барбашова Н. (доцент, кандидат юридичних наук (Донецька державна академія управління)), Сгара Е.(Інститут економіко-правових досліджень НАН України) Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів

Судова практика

Мульченко В. (суддя апеляційного суду Запорізької області) Розвиток законодавства України, що забезпечує охорону правосуддя

Прокурорсько-слідча практика

Омельченко О. (Національна академія внутрішніх справ України) Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів

Федченко В. (викладач (Юридична академія МВС України)) Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання

Боротьба з корупцією та організованою злочинністю

Єфремов С. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка)) Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності

Питання земельного права

Носік В. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)) Правові питання державної землевпорядної експертизи

Гафурова О. (Національний аграрний університет) Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю

Пропозиції до законодавства

Грошевий Ю. (професор), Дідоренко Е. (професор), Розовський Б. (професор) Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності

Святогор О. (адвокат (м.Київ)) Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти

Прилипко С. (доцент, кандидат юридичних наук (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) Солідарні засади у соціальному забезпеченні

Питання інтелектуальної власності

Тропіна О. (старший викладач (Академія митної служби України)) Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві

Проблеми криміналістики

Корж В. (доцент, кандидат юридичних наук (Національний університет внутрішніх справ), старший науковий співробітник Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України) Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями

Клименко Н. (професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), Янчук О. (викладач «КРОК») Наукове забезпечення розслідування злочинів

Дискусії та обговорення

Бойко В. (кандидат юридичних наук, доцент), Бобечко Н. (Львівський національний університет їм. Івана Франка) Щодо деяких положень нового кримінальне-процесуального законодавства   країни

Демидова Л. (начальник контрольно-аналітичного відділу Управління комунального майна і приватизації міської ради, м.Харків) Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією

Рабінович П. (професор Львівського національного університету їм. І. Франка), Панкевич О. (викладач Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України) Соціальне право: деякі питання загальної теорії

Пивоваров В. (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого) Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності

Чучковська А. (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка) Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання

Корчевна Л. (кандидат юридичних наук, доцент (Одеський національний університет ім.Т.Мечникова)) До критики поняття «механізм правового регулювання»

Лихова С. (кандидат юридичних наук, доцент (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)) Етапи розвитку законодавства про охорону виборчих прав громадян

Коростей В. (кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Донецького інституту економіки і господарського права) Правові проблеми національної демократії

На допомогу молодому спеціалістові

Новицький І. (Національна академія внутрішніх справ України) Цивільний позов у кримінальній справі

Сторінки історії

Мікула О. (Львівський національний університет ім.Івана Франка) Антинародна сутність Галицького крайового сейму

На міжнародно-правові теми

Гнатовський М. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету їм. Тараса Шевченка) Концепція «європейського правового простору» в контексті проблем європейської інтеграції

Муфак Зияд Тамир (Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України) Роль ООН у мирному розв'язанні спорів і конфліктів

За кордоном

Компанієць Д. (Запорізький юридичний інститут МВС України) Історико-правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X