Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2001 рік, №4

 

Стичинський Б. (перший заступник міністра юстиції України) Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини

Андрейцев В. (академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України) Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційне - правового забезпечення

Зеленецький В. (доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України), Кальман О. (кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого) Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею

Питання теорії

Лилак Д. (суддя Вищого арбітражного суду України) Колізія і конкуренція законів

Менюк О. (директор юридичної фірми «Ор-Дана») Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура

Проблеми місцевого самоврядування

Музика О. (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка) Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети

Право, економіка, фінанси

Карманов Є. (Харківська філія Української академії банківської справи) Правові аспекти реструктуризації банківської системи України

Боровик С. (спеціаліст Вищого арбітражного суду України) Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна - запорука стабільності іноземних інвестицій

Колесніченко К. (юрисконсульт (м.Київ)) Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову

Судова практика

Маляренко В. (заступник Голови Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України), Пилипчук П. (суддя Верховного Суду України, заслужений юрист України) Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи

Бачун О. (голова Личаківського районного суду м.Львова) Розгляд судами справ за скаргами громадян

Боротьба з корупцією та організованою злочинністю

Ущаповський В. (кандидат юридичних наук (Інститут проблем боротьби зі злочинністю)) Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності

Прокурорсько-слідча практика

Бабкова В. (кандидат юридичних наук, доцент), Шандула О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого)) Щодо ефективності контрольної діяльності в органах прокуратури

Питання трудового права

Пилипенко П. (кандидат юридичних наук (Львівський національний університет ім.Івана Франка)) Способи укладення трудового договору

Жернаков В. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого)) Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин

Неумивайченко Н. (асистент (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого)) Припинення трудових правовідносин з державними службовцями

До розроблення законопроектів

Покрещук О. (керівник робочої групи по підготовці проекту Торгового кодексу України, ректор Української академії зовнішньої торгівлі) Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України

Перегуда Є. (директор Інформаційно-аналітичного фонду «Співдружність», викладач Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова, головний редактор інформагенства «Експресінформ») До проблеми законодавчої регламентації багатопартійності в Україні

Право та екологія

Заржицький О. (завідуючий кафедрою Дніпропетровського національного університету) Правові засади регіональної екологічної політики

Пропозиції до законодавства

Корж В. (кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Університету внутрішніх справ, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України) Окремі проблеми розслідування злочинів про торгівлю жінками, вчинених організованими транснаціональними групами

Кізіма Н. (відділ проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НAH України) Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень

Завтур Д. (Українська академія зовнішньої торгівлі) Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Пелих Н. (Національна академія внутрішніх справ України) Верховенство права - вихідний принцип у діяльності працівників міліції

Володарський В. (адвокат (м.Київ)) Чинність кримінального законодавства України у просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти

Дискусії та обговорення

Бандурка О. (народний депутат України, ректор Національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України), Радченко В. (доктор економічних наук, професор кафедри спеціальних дисциплін Національного університету внутрішніх справ) Методологічні засади визначення вартості злочину щодо пересічної особи

Дутка Г. (викладач Коломийського економіко-правового коледжу) Предмет закону

Кузьменко О. (викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Національної академії внутрішніх справ України) Проблеми співвідношення компетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері

Мельник М. (заступник керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, кандидат юридичних наук) Механізм корумпованих відносин

В'ялий О. (начальник юридичного відділу Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області) Оборона потребує захисту

Питання інтелектуальної власності

Демченко Т. (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України) Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові проблеми

Проблеми кримінології

Мінченко С. (Національна академія внутрішніх справ України) Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні

Становлення законодавчих систем України

Мозоль А. (начальник факультету (Національна академія внутрішніх справ України)) Характеристика і аналіз міграційного законодавства та міграційних процесів в Україні

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X