Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2001 рік, №3

До Міжнародного жіночого дня

Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві

Притика Д. (Голова Вищого арбітражного суду України) Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку

Маляренко В. (заступник Голови Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України) Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства

Філософія права

Селіванов В. (доктор юридичних наук) Приватно-правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки

Державно-правове творення

Журавський В. (заслужений діяч науки і техніки України, професор) Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування

Долежан В. (доктор юридичних наук, професор), С. Василюк (кандидат юридичних наук, доцент (Волинський державний університет ім.Лесі Українки)) Оновлення виборчого законодавства: на користь чи на шкоду?

До адміністративно-правової реформи

Коліушко І. (народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики,), Голосніченко І. (доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України) До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду

Доненко В. (старший викладач (Дніпропетровський юридичний інститут МВС України)) Систематизація законодавства України про дорожній рух: її перспективи

Захист прав людини і громадянина

Павловська Н. (викладач (Національна академія внутрішніх справ України)) Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя

Лапка О. (Національна академія внутрішніх справ України) Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття

Рабінович С. (Львівська лабораторія прав людини АПрН України) Права людини «першого покоління» і канонічні джерела християнства

Питання теорії

Лисенко О. (інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Предмет порівняльного правознавства

Фазікош Г. (адвокат (м. Ужгород)) Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди

Право, економіка, фінанси

Лочман Я. (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України) Процедура банкрутства банків: нинішній стан та перспективи

Судова практика

Ніколаєв О. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Роль суду в забезпеченні прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві

Прокурорсько-слідча практика

Кришевич О. (Національна академія внутрішніх справ України) Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті

Питання трудового законодавства

Жоравович Д. (юрисконсульт юридичної фірми «Юридична міжнародна служба» (м.Харків)) Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право

До розроблення законопроектів

Гультай М. (суддя Харківського обласного суду) Деякі проблеми виправлення помилок, пов'язаних з кваліфікацією злочинів

Лащук Є. (Національна академія внутрішніх справ України) Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину

Карпенко О. (Національна академія внутрішніх справ України) Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового реформування

Право та екологія

Каракаш І. (кандидат юридичних наук, доцент (Одеська національна юридична академія)) Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України

Питання інтелектуальної власності

Мельник О. (кандидат юридичних наук, помічник-консультант народного депутата України) Захист права на товарний знак

Дискусії та обговорення

Ющик О. (кандидат юридичних наук,, народний депутат України) Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України

Ільчук Л. (кандидат політичних наук, доцент, начальник кафедри політології ВІКІС НАО України) Військовий бюрократизм як гальмо демократизації Збройних Сил (політико-правовий аспект)

Дяченко С. (ад'юнкт кафедри цивільного права Національної академії внутрішніх справ України) Належить посилити соціальний захист працівників органів внутрішніх справ

Подцерковний О. (кандидат юридичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова)) Правомірність задоволення банківських зобов'язань за рахунок коштів клієнтів

Харченко Г. (Одеський національний університет ім. 1.1.Мечникова) Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку

Думка читача

Сіленіна К. (старший помічник прокурора м. Кривого Рогу, молодший радник юстиції, заслужений юрист України) Користь та шкода генерального доручення

Питання криміналістики

Кубрак П. (кандидат юридичних наук, доцент), Мікулін В. (кандидат юридичних наук, старший викладач (Національна академія Служби безпеки України)) Деякі загальні положення методики розслідування тяжких злочинів, вчинених при складних формах співучасті

Строков І. (кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві

Становлення законодавчих систем в Україні

Курило Т. (Львівський національний університет) Становлення та розвиток законодавства про охорону культурної спадщини України в сучасний період

Історія правових інституцій

Лопнова С. (адвокат (м.Хмельницький)) Адвокатська таємниця: істерико-правовий підхід

Досвід наших сусідів

Смолянюк В. (кандидат політичних наук, доцент (Національна академія оборони України)) Особливості законодавчого забезпечення національної безпеки Російської Федерації (погляд з України)

За кордоном

Мичко М. (народний депутат України, кандидат юридичних наук, професор) Про статус прокуратури в європейських державах постсоціалістичного простору

Савченко А. (кандидат юридичних наук, викладач (Національна академія внутрішніх справ України)) Національна академія ФБР: погляд очима її випускника з України

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X