Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Право України 2001 рік, №1

 

Притика Д. (Голова Вищого арбітражного суду України) Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням

Стефанюк В. (кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, перший заступник Голови Верховного Суду України) Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

Орзіх М. (завідуючий кафедрою конституційного права Одеської національної юридичної академії) Міжнародна конференція з проблем конституціоналізму та конституційної юстиції

Філософія права

Мадіссон В. (доктор історичних наук (Інститут приватного права і підприємництва) Онтологія приватного права

Захист прав людини і громадянина

Климович О. (помічник -консультант народного депутата України Рекомендовано до друку кафедрою порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка.) Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини)

Право, економіка, фінанси

Новаковський Л. (академік УЛАН,), Будзілович І. (кандидат юридичних наук), Леонець В. (кандидат економічних наук), Юрченко А. (кандидат економічних наук) (Інститут землеустрою УААН) Земельна реформа в Україні продовжується... (до 10-ї річниці)

Карабань В. (суддя Вищого арбітражного суду України, заслужений юрист України) Правове регулювання спонукання до укладення договору

Рябко Л. (Одеська національна юридична академія) Розмежування понять позички і кредиту

Бондаренко І. (асистент (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого)) Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств

Судова практика

Ячина А. (кандидат психологічних наук, доцент), Цимбал М. ( директор (Харківський НДІ судових експертиз ім. проф. М.Бокаріуса)) Призначення судово-психологічної експертизи при розслідуванні справ

Приходько Т. (Національна академія внутрішніх справ України) Фізіологічний афект — одна з підстав визнання особи обмежено осудною

Професійне навчання суддів

Бринцев В. (голова Харківського обласного суду, кандидат юридичних наук) Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів

Прокурорсько-слідча практика

Кудас С. (Харківський міжрайонний  природоохоронний прокурор, старший радник юстиції), Черв'якова О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України їм Ярослава Мудрого)) Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування

Сафронов С. (кандидат юридичних наук (Університет внутрішніх справ) Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості

Право та екологія

Орлов M. (кандидат юридичних наук (Таврійський національний університет)) Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів — основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України

Питання трудового законодавства

Лаврінчук І. (кандидат юридичних наук  (Інститут законодавства Верховної Ради України)) Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні

Кузніченко О. (Університет внутрішніх справ МВС України, м. Харків) Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання

До адміністративно-правової реформи

Миронюк Р. (Національна академія внутрішніх справ України) Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання

До розроблення законопроектів

Телешун С. (професор Київського інституту внутрішніх справ, президент правозахисної громадської організації) Нові перспективи Закону про вибори народних депутатів України: версії розвитку

Фурса Є. (старший викладач кафедри права Української академії зовнішньої торгівлі) Особливості спадкування за правом на обов'язкову частку

Тертишник В. (кандидат юридичних наук, доцент (Дніпропетровський юридичний інститут МВС України)) Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя

Шарай Л. (викладач (Національна академія внутрішніх справ України)) Щодо поняття підпільної нарколабораторії

Пропозиції до законодавства

Шуба В. (прокурор Дніпропетровської області, державний радник юстиції 1 класу, почесний працівник Прокуратури України) До питання про повернення державі незаконно вилученого майна

Галянтич М. (кандидат юридичних наук (м.Київ)) Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми

Перепадя О. (старший науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України) Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі (порівняльний аналіз законодавства України і ФРН)

Куц І. (Національна академія внутрішніх справ України) Суспільна небезпечність злочинів, пов'язаних з пожежами

Проблеми кримінології

Зелінський А. (доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ України)) Перспективи подальшого розвитку кримінології

Проблеми криміналістики

Литвин Т. (кандидат юридичних наук (Національна академія СБУ)) Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку XXI ст.

Правова просвіта громадян

Менюк О. (директор юридичної фірми «Ор-Дана»), Головченко В. (кандидат юридичних наук) (м.Київ) Формування правової культури підприємців як практична потреба

Дискусії та обговорення

Рубаник В. (кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого) Право і форми власності через призму входження України до європейського співтовариства: деякі замітки

Лихова С. (кандидат юридичних наук, доцент), Свистуленко М. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції

Прусс В. (кандидат юридичних наук (Одеська обласна прокуратура)) Прокурорський нагляд за безпекою мореплавства

Полеміка

Розовський Б. (проректор з наукової роботи Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, доктор юридичних наук, професор) Про одну велику «неправду», або як не можна вести дискусію

З історії державного будівництва

Кондратюк С. (Львівський національний університет ім.І.Франка) Діяльність тимчасових органів влади в Західній Україні у вересні - грудні 1939 р.

Никифорак М. (кандидат історичних наук ( Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича)) Фінансова прокуратура Буковини у 1867—1918 pp.

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X