Электронные книги по юридическим наукам бесплатно.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

 


 

 

Назад Домашняя Вверх Далее

navigate <
Периодика
Административное право и процесс
Гражданское право и процесс
Уголовное право и процесс
Конституционное право
Криминалистика
Теория права
Трудовое право
Хозяйственное право и процесс
Преступления в сфере информационных технологий
Книги на обмен
Ссылки
Новые поступления
 

Диссертации

Статьи

Темы утвержденных
диссертаций

Google

Internet Map

Яндекс цитирования

Союз образовательных сайтов


Проверить аттестат

Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Адміністративне право України" та спецкурси "Організація державної служби України", "Управління в адміністративно-політичній сфері", "Адміністративно-процесуальне право", "Організаційно-правові засади державного контролю в Україні", "Організація дозвільної системи в Україні", "Адміністративна відповідальність", "Організаційно-правові засади антимонопольно!' діяльності в Україні" та ін.

ББК 67.621(4Укр)я73

К382 УДК 342.9(477)(075.8)

Автори: доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України С. В. Ківалов,

 кандидат юридичних наук, доцент Л. Р. Біла

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України Є. В. Додін;

кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Одеського інституту внутрішніх справ

Рекомендовано до друку Вченою радою Одеської національної юридичної академії.

 Протокол № 2 від 5 жовтня 2001 р.

1303020200-003

К--------------------- Без оголош.

7694-2002

© С. В. Ківалов, ISBN 966-7694-53-4 Л. Р. Біла, 2002

OCR by lawbook@mail.ru // www.lawbook.by.ru

Содержание

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права

Тема 4. Державна служба та державні службовці

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління

Тема 6. Форми державного управління

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

Тема 8. Адміністративно-правові резкими

Тема 9. Адміністративно-правовий примус

Тема 10. Адміністративна відповідальність

Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві

Тема 12. Адміністративний процес

Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки

Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

Тема 15. Резким законності і дисципліни у державному управлінні

Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою

Тема 18. Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом

Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом

Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку)

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без додатків)

 

 

З питань доставки електронних копій дисертацій звертайтесь lawbook@mail.ru

Подробиці на www.lawbook.org.ua

 

 

X